بایگانی برچسب برای: کمپرسور اسکرال

وی آر اف برند گرین

VRF مخفف این سه کلمه می باشد: Variable Refrigerant Flow ب…