چیلر گرین

  چیلر مدولار گرین سری H  قابلیت اتصال به یکدیگر جهت تامی…

وی آر اف برند گرین

VRF مخفف این سه کلمه می باشد: Variable Refrigerant Flow ب…