آدرس: مشهد، فلسطین ۲۳، پلاک ۲۲

شماره های ثابت تماس: ۰۵۱۳۸۰۷۴

۰۵۱۳۸۴۴۴۷۷۱ – ۰۵۱۳۸۴۴۴۷۷۲ -۰۵۱۳۸۴۴۴۴۲۱

شماره همراه کارشناسان فروش:

کارشناس فروش خانم خرسند: ۰۹۱۵۴۴۴۴۷۳۸

کارشناس فروش خانم فرتاش: ۰۹۳۰۴۴۴۴۹۲۰

کارشناس فروش خانم مقدم: ۰۹۱۵۴۴۴۴۸۶۱

کارشناس فروش خانم امینی: ۰۹۱۵۴۴۴۴۶۸۷

کارشناس فروش آقای مقدم: ۰۹۱۰۴۴۴۴۶۷۱

شماره همراه کارشناسان خدمات پس از فروش:

کارشناس خدمات خانم رادمهر: ۰۹۳۰۴۴۴۴۸۱۰

کارشناس خدمات خانم اسحاقی: ۰۹۳۰۴۴۴۴۳۶۰

ایمیل : artatahvieh@yahoo.com

اینستاگرام: artatahvieh.official