آدرس : مشهد ،  فلسطین ۲۳، پلاک ۲۳

شماره های تماس : ۰۵۱۳۸۰۷۴ – ۰۵۱۳۸۴۴۷۴۱۱ – ۰۵۱۳۸۴۴۷۴۱۲ – ۰۵۱۳۸۴۴۴۷۷۱ – ۰۵۱۳۸۴۴۴۷۷۲ – ۰۵۱۳۸۴۴۴۴۲۱

شماره همراه مدیریت : ۰۹۱۵۵۱۹۰۲۵۲

شماره همراه مسئول فروش : ۰۹۱۵۴۴۴۴۸۶۱

ایمیل : artatahvieh@yahoo.com

اینستاگرام : artatahvieh_com

تلگرام : artatahvieh65