آدرس : مشهد ،  فلسطین ۲۳، پلاک ۲۲

شماره های تماس : ۰۵۱۳۸۰۷۴ – ۰۵۱۳۸۴۴۷۴۱۱ – ۰۵۱۳۸۴۴۷۴۱۲ – ۰۵۱۳۸۴۴۴۷۷۱ – ۰۵۱۳۸۴۴۴۷۷۲ -۰۵۱۳۸۴۴۴۴۲۱

شماره همراه مدیریت : مهندس یاردل ۰۹۱۵۵۱۹۰۲۵۲

شماره همراه کارشناسان فروش :

کارشناس فروش ۰۹۳۰۴۴۴۴۸۱۰

کارشناس فروش ۰۹۱۵۴۴۴۴۷۳۸ arta.tahvieh@

کارشناس فروش ۰۹۱۵۴۴۴۴۸۶۱ tahviyeharta@

کارشناس فروش ۰۹۱۵۴۴۴۴۶۸۷ artatahvi@

کارشناس فروش ۰۹۳۰۴۴۴۴۹۲۰ artatahvieh.official@

کارشناس فروش ۰۹۳۰۴۴۴۴۳۶۰

ایمیل : artatahvieh@yahoo.com