آدرس : مشهد ،  فلسطین ۲۳، پلاک ۲۲

شماره های تماس :
۰۵۱۳۸۰۷۴
۰۵۱۳۸۴۴۷۴۱۱
۰۵۱۳۸۴۴۷۴۱۲
۰۵۱۳۸۴۴۴۷۷۱
۰۵۱۳۸۴۴۴۷۷۲
۰۵۱۳۸۴۴۴۴۲۱

شماره همراه مدیریت :

مهندس یاردل ۰۹۱۵۵۱۹۰۲۵۲

شماره همراه کارشناسان فروش :

خانم کیخایی ۰۹۱۵۴۴۴۴۷۳۸ arta.tahvieh@

خانم رامیار ۰۹۱۵۴۴۴۴۸۶۱ tahviyeharta@

خانم اسماعیلی ۰۹۱۵۴۴۴۴۶۸۷ artatahvi@

خانم آردین ۰۹۳۰۴۴۴۴۹۲۰ artatahvieh.official@

ایمیل :

artatahvieh@yahoo.com