آدرس : مشهد ،  فلسطین ۲۳، پلاک ۲۲

شماره های تماس : ۰۵۱۳۸۰۷۴ – ۰۵۱۳۸۴۴۷۴۱۱ – ۰۵۱۳۸۴۴۷۴۱۲ – ۰۵۱۳۸۴۴۴۷۷۱ – ۰۵۱۳۸۴۴۴۷۷۲ – ۰۵۱۳۸۴۴۴۴۲۱

شماره همراه مدیریت : مهندس یاردل ۰۹۱۵۵۱۹۰۲۵۲

شماره همراه کارشناسان فروش :

آقای اشرف زاده ۰۹۳۰۴۴۴۴۸۱۰

خانم کیخایی ۰۹۱۵۴۴۴۴۷۳۸ arta.tahvieh@

خانم رامیار ۰۹۱۵۴۴۴۴۸۶۱ tahviyeharta@

خانم اسماعیلی ۰۹۱۵۴۴۴۴۶۸۷ artatahvi@

خانم آردین ۰۹۳۰۴۴۴۴۹۲۰ artatahvieh.official@

کارشناس فروش ۰۹۳۰۴۴۴۴۳۶۰

ایمیل : artatahvieh@yahoo.com